پلاکارد افقی محرم کد 12
محرم
محرم
پلاکارد افقی محرم کد 12
محرم
محرم

پلاکارد افقی محرم کد 12

435,000 تومان

در انبار

کشتی عشق در دریای متلاطم عطش
فانوس وصال در ساحل عرض ارادت
اینکه سفینه النجاه  چگونه مصباح الهدی نیز میباشد و اینکه ارکان این کشتی و این مصباح چه کسانی هستند ؟ سکانداران این سفینه یعنی ؟؟؟ انوار بی کران این مصباح تا کجا؟ دریای سرخ شهادت حسین و هفتاد و دو موج از امواج سبز عشق …..
پلاکاردافقی ۱۲ با متراژطول ۸۹۰سانتیمتر و عرض ۱۵۰سانتیمتر  مزین به رنگ قرمز شهادت به انضمام القاب ۴خاتون و ۴ شهزاده آنهم ۴ خاتونی که سفیران لحظه های عرض ارادت بودند در مسیر شام آن هم شامی که مردمانش تصویر دیگری از ظهر عاشورا را توصیف کردند آمیزه هنر و زربافت محتوایی در تلاطم دریای بی کران عشق آنهم دریایی که سفینه اش مامن نجات است و مقصدش نورانیت
پلاکارد افقی ۱۲تقدیمی ست بر آستان عشق بر آنانی که این مسیر را منحصر به حسین میدانند.
یا حسین…..